STOP DARMKANKER

Warm Argenta voor Stop Darmkanker

Een warme actie van
Argenta
Maandag 10 september tot Dinsdag 18 december

Argenta heeft per afdeling allerlei acties op poten gezet ten voordele van het goede doel. Deze actie ging uit van de afdeling CCO, waarbij ze een talentenveiling, een koekjesverkoop, ... organiseren.

Dit event is privé
Bekijk het bedankingsfilmpje