ReumaNet

Sponsorlezen voor Orka

Een warme actie van
SBS De Burgstraat
Maandag 05 november tot Vrijdag 14 december
SBS De Burgstraat

Onze actie zit gekaderd in ons jaarthema " Met je neus in de boeken ". Gedurende 6 weken gaan onze kinderen van de lagere school zich laten sponsoren per boek dat ze gelezen hebben , onze kleuters worden gesponsord per voorgelezen boek. Hiermee willen we de hele familie van onze leerlingen betrekken en lezen voor een goed doel in de schijnwerpers zetten.

Dit event is publiek toegankelijk
Bekijk het bedankingsfilmpje