Belgisch Centrum voor Geleidehonden

Lessenmarathon Atheneum Willebroek

Een warme actie van
Atheneum Willebroek
Donderdag 22 november tot Vrijdag 23 november
Atheneum Willebroek

Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseert onze school een lessenmarathon ten voordele van het goede doel. Op initiatief van de Leerlingenraad organiseert de school dan lessen en activiteiten voor alle leerlingen gedurende een periode van vierentwintig uur. Het betreft speciale lessen zoals EHBO, initiatie brandweertechnieken, lasershooten, djembé, koken, … De leerlingen laten zich sponsoren per uur. Dit jaar wensen ze via ”De warmste week” de Mucovereniging en het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te steunen.
De afgelopen jaren was dit telkens een overweldigend succes en konden we in totaal reeds meer dan 57.000 euro aan het goede doel schenken.
Op 22 november 2018 proberen we met een nieuwe LESSENMARATHON het succes van vorige keer op zijn minst te evenaren. Reeds 500 leerlingen hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan deze actie ten voordele van "De Warmste Week". De Lessenmarathon wordt weer een groots gebeuren met workshops en speciale activiteiten, een sponsorcafé voor sympathisanten, een optreden van een BV, …
We verwachten dat net zoals tijdens de vorige edities ook de regionale tv en kranten aanwezig zullen zijn.

Dit event is publiek toegankelijk
Bekijk het bedankingsfilmpje