Ouders voor Inclusie

Granola for Inclusie

Donderdag 20 september tot Maandag 24 december
Mijn oven

Ik maak zelfgemaakte granola ten voordele van het Steunpunt voor Inclusie. Het Steunpunt voor Inclusie is een onderdeel van vzw Ouders voor Inclusie.

Steunpunt voor Inclusie wil een medestander zijn van ouders en hen versterken, zodat zij zelf het inclusietraject in handen kunnen nemen. In de werking wordt het standpunt van de ouders steeds gerespecteerd en verdedigd. Ook wordt de ervaringsdeskundigheid van ouders gekoppeld aan de expertise van beroepskrachten. (bron: https://www.oudersvoorinclusie.be/steunpunt-voor-inclusie/)

Dit event is publiek toegankelijk
Bekijk het bedankingsfilmpje