Protestants Sociaal Centrum - Vrouwenwerking

De Warmste Kweek

Een warme actie van
Open School Antwerpen/ Basiseducatie
Dinsdag 11 december tot Zondag 23 december
Open School Antwerpen

De cursisten van Open School Antwerpen* in de Kwekerijstraat gaan slingers naaien, koekjes bakken, theelichtjes maken en kerstversiering haken. Die gaan ze verkopen om geld in te zamelen voor de vrouwenwerking een paar huizen verder van hun lesplaats.

*Open School Antwerpen is het grootste Centrum voor Basiseducatie in Vlaanderen. Onze kerntaak is het terugdringen van de laaggeletterdheid. We geven lessen Nederlands (voor anderstaligen en Nederlandstaligen), wiskunde, algemene vorming en ICT aan ruim 10.000 volwassenen per jaar. Zo versterken we hun basisvaardigheden, stap voor stap. De Centra voor Basiseducatie maken deel uit van het gesubsidieerde volwassenenonderwijs. Al onze cursussen zijn gratis.

Dit event is publiek toegankelijk
Bekijk het bedankingsfilmpje