MFC Levenslust

Cakepops for life

Donderdag 13 december tot Zaterdag 15 december
GO! basisschool Veltwijck Ekeren

Wij, de leerkrachten Levensbeschouwelijke vakken van GO! Veltwijck, organiseren regelmatig projecten met alle levensbeschouwingen samen. We bekijken dan een onderwerp vanuit de verschillende levensbeschouwingen.

Dit jaar werken wij met het vierde leerjaar rond Armoede, onrecht en zorg voor mensen. We vonden het een leuk idee om hieraan een actie voor de Warmste week te koppelen.

We hebben er voor gekozen om vier goede doelen te steunen, gekozen vanuit de verschillende levensbeschouwingen. Deze doelen zijn: MFC Levenslust (vanuit Niet-Confessionele Zedenleer), Al-Ikram (vanuit Islam), Tearfund (vanuit Protestants Evangelische godsdienst) en Broederlijk Delen (vanuit Rooms-Katholieke godsdienst). De opbrengst van onze actie zal dus verdeeld worden onder deze vier goede doelen.

Op donderdag 13 december zullen we met zÂ’n allen cakepops bakken en in zakjes verpakken. Deze zullen dan verkocht worden op onze kerstmarkt op school op 15 december.

Dit event is publiek toegankelijk