VLAAMSE PARKINSON LIGA

Boeken en badges for life

Een warme actie van
GC de Lijsterbes
Dinsdag 09 oktober tot Vrijdag 21 december
GC de Lijsterbes

We steunen dit jaar de Vlaamse Parkinson Liga in ons centrum. Aan ons warme onthaal verkopen we het kinderboek "De Prinses en de geheimzinnige Bibberziekte" van Dirma van Toorn, samen met een badge van de Vlaamse Parkinson Liga. Zo kun je laten zien dat je deze Liga steunt.

Boeken en Badges for life is een samenwerking tussen GC de Lijsterbes en VPL regio Brussel – Brussel Rand.

Dit event is publiek toegankelijk
Bekijk het bedankingsfilmpje