STOP DARMKANKER

Antwerp Tipbox 4 Charity

Een warme actie van
TheCaveAntwerp Underground Barbershop
Woensdag 05 december tot Maandag 24 december
TheCaveAntwerp

Wij “The Boys van TheCaveantwerp” een trendy underground barbershop Schenken de laatste 2 weken al ons tipgeld aan de warmste week ....
Help ons ons doel te verwezenlijken en op zen minst 500 EUR te behalen

Dit event is publiek toegankelijk